Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen en beleid inzake annulering en wijzigingen

FERINO ITG. S.L.U. (hierna “FERINO” genoemd) biedt zijn producten en diensten aan krachtens de algemene voorwaarden en het hieronder beschreven annulerings- en/of wijzigingsbeleid (hierna de “Voorwaarden” genoemd).

Als u, om welke reden dan ook, een deel van de algemene voorwaarden niet begrijpt, neem dan contact met ons op voordat u reserveert.

Nadat u hebt gereserveerd en betaald, wordt u geacht de algemene voorwaarden in het licht van alle juridische bepalingen te hebben geaccepteerd. Door de algemene voorwaarden te accepteren door op de website te surfen, het acceptatievakje in een webformulier aan te vinken of door een inkooporder te accepteren, gaat u akkoord met de volledige inhoud van de algemene voorwaarden. De reservering mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de algemene voorwaarden. Als u het hiermee niet eens bent, neem dan contact met ons op voordat u reserveert.

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd (bijgewerkt), zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde (bijgewerkte) versies van de algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het moment dat ze op onze website worden geplaatst of, als dit eerder gebeurt, vanaf het moment dat u een kopie van de algemene voorwaarden hebt ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van de algemene voorwaarden zolang u geïnteresseerd bent in de aankoop van de producten en diensten die worden aangeboden bij FERINO.

De voortdurende aankoop van dergelijke producten en diensten betekent de acceptatie van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. De bovenstaande wijzigingen hebben echter geen invloed op bevestigde reserveringen, die worden geregeld door de voorwaarden die van kracht waren op het moment dat de reservering werd bevestigd.

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN:

De door de klant verstrekte informatie wordt via een veilige verbinding verzonden, FERINO garandeert de noodzakelijke vertrouwelijkheid. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor de reservering en de betaling van het product of de dienst. De klant is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en authenticiteit van de informatie, en moet de inhoud van de informatie zorgvuldig controleren en bevestigen.

De prijzen van de producten of diensten worden weergegeven in de bedragen en in de valuta waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Terugbetalingen zullen plaatsvinden in dezelfde bedragen en valuta in overeenstemming met het annulerings- en/of wijzigingsbeleid.

Klantenservice en klachten: Alle vragen, suggesties of klachten over de producten en diensten worden behandeld via het adres golf@altaonavillage.com of tlf. (+34) 968 952 844.

Beperking van aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van FERINO is beperkt in aspecten die toebehoren aan derden die de producten en diensten verkopen, conform de geldende contracten.

Recht om toegang te weigeren: FERINO behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren.

RESERVERINGSPROCES:

De klant-gebruiker die reserveert, betaalt een niet-restitueerbare provisie per speler, de rest dient te worden voldaan bij aankomst bij Altaona Golf. De reservering wordt uitgevoerd namens en met toestemming van alle personen voor wie de reservering is gemaakt.

Voordat u betaalt, dient u de gegevens van alle reserveringen in uw bestelling te bevestigen.

Zodra uw reserveringsgegevens zijn bevestigd en de betaling met succes is uitgevoerd, is het annulerings- en/of wijzigingsbeleid van kracht.

ANNULERINGSBELEID: 

Als u de gereserveerde en betaalde dienst wilt annuleren, hebt u twee opties:

·        Per telefoon: (+34) 968 952 844

·        Per mail aan golf@altaonavillage.com

In het bericht moet u de naam en de locatie van de reservering vermelden.

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke reservering in de bestelling, op basis van het type dienst dat is gereserveerd. Onder “No Show” wordt verstaan: spelers die niet op tijd bij de club zijn voor hun starttijd of die niet voldoen aan het annulerings- en/of wijzigingsbeleid.

De reservering kan kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur voor de gereserveerde starttijd (met uitzondering van de niet-restitueerbare kosten). Als na die tijd wordt geannuleerd of in geval van een No Show, wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

WIJZIGINGEN IN DE RESERVERING:

Als u de gereserveerde dienst wilt wijzigen, hebt u twee opties:

·        Naar de club bellen: (+34) 968 952 844

·        Per mail aan golf@altaonavillage.com

 Onder het wijzigen van een reservering wordt het volgende verstaan:

·        Minder spelers.

·        Meer spelers, afhankelijk van beschikbaarheid van de baan.

·        Wijziging van starttijd (teetime), afhankelijk van beschikbaarheid van de baan.

Indien het aantal spelers wordt verminderd, wordt dit beschouwd als een annulering en is het annuleringsbeleid in dit document van toepassing.

Na de goedkeuring van een wijziging in datum of starttijd (teetime) wordt de klant geïnformeerd dat hij het verschil dat ontstaat door de wijziging moet betalen als het totale orderbedrag wordt verhoogd. De wijziging is van kracht wanneer de betaling wordt voldaan. Als het totaalbedrag lager uitvalt, wordt het desbetreffende bedrag gerestitueerd.

 CLUBREGELS:

FERINO behoudt zich het recht voor om spelers naar eigen goeddunken in te delen in groepen van 4 spelers, dit betekent dat partijen met een lager aantal spelers op elk moment van het spel kunnen worden aangevuld.

FERINO behoudt zich het recht voor klanten die twee of meer waarschuwingen van de Marshall of een medewerker van club ontvangen wegens schending van een van de gedragsregels van FERINO te royeren zonder restitutie van eerder betaalde diensten.

Zorg ervoor dat u bekend bent met de clubregels voordat u met het spel begint.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Er wordt geen restitutie verleend in het geval u begint te spelen en het spel verlaat.

Voor annuleringen en terugbetalingen op regenachtige dagen is de handtekening van het management vereist waarmee wordt bevestigd dat het te regenachtig of gevaarlijk is om te spelen. FERINO besluit wanneer de golfbaan gesloten zal zijn en wanneer de verandering van teetime/verhuur zal worden aanvaard.

Elke schadevergoeding met betrekking tot het niet kunnen spelen van in totaal 18 holes of 9 holes moet met het management worden onderhandeld.

Als u problemen ervaart, neem dan contact op met het personeel van de golfbaan. We zullen ons best doen om u te helpen in het geval van ongunstige weersomstandigheden.

BAAN GESLOTEN:

De belangrijkste oorzaken van het sluiten van de baan zijn:

· Onophoudelijke regen: Wanneer de greens “onder water staan”.

· Onweer: Met dreigend gevaar.

· Wind: Wanneer de bal op de green beweegt.

De volgende voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer de baandirectie besluit de baan te sluiten, hetzij vanwege gevaar voor de speler, hetzij vanwege onwerkbare spelcondities:

·        Als de spelers nog niet begonnen zijn wordt aangeboden de teetime te wijzigen.

·        Als de baan gesloten wordt terwijl de spelers zich tussen hole 1 en 9 bevinden, ontvangen zij een voucher voor 18 holes met een maximale geldigheidsduur van 6 maanden.

·        Als de baan gesloten wordt terwijl de spelers zich tussen hole 10 en 14 bevinden, ontvangen zij een voucher voor 9 holes met een maximale geldigheidsduur van 6 maanden.

·        Als spelers het spel moeten afbreken vanaf hole 14 wordt de partij als beëindigd beschouwd.